Mikromarc Webbsök

   
Om oss
Komihåglistan är tom
Från slutet av november fram till cirka mitten av januari kommer Hagas bibliotek endast vara bemannat på måndagar.
Detta på grund av en mycket ansträngd personalsituation på Huvudbiblioteket.

När biblioteket är obemannat är biblioteket låst.
Lärare får använda biblioteket för lektioner när biblioteket är stängt. Läraren ansvarar då för ordningen i biblioteket.

Trivselregler:
Ingen mat eller dryck i biblioteket.
Prata lågmält så att andra kan studera.
Prata inte i mobilen.
Ingen musik i biblioteket.

Låneregler
Lånekort från kommunbiblioteket gäller även på gymnasiebiblioteket.
Utlåningstiden är 56 dagar.
Första påminnelsen lämnar mentor till elev, andra påminnelsen skickas via e-post eller brev, tredje påminnelsen skickas via brev.
Efter tre påminnelser skickas en räkning hem. Priset för en förlorad bok är 250 kronor.
REF-märkta böcker får inte lånas ut ur biblioteket.